Skip to content

Laat ons alsjeblieft even weten hoe deze EffeDoen Blog je geholpen heeft ...
Schrijf een korte reactie, als je één of meer artikelen gelezen hebt ...
Op deze manier kunnen we jou en andere lezers beter van dienst zijn ... Bedankt!

Aside

Meer dan 90% van 16-24 jarigen heeft Facebook account!

Voor een lezing over Social Media die ik aan het voorbereiden was, vroeg ik mij af hoe het nu zit met de penetratie / dekking van Facebook in de leeftijdsgroep 13-15 jarigen. Al zoekende kwam ik terecht bij Socialbakers.com. Zij geven een overzicht van de verdeling van het aantal Facebook gebruikers over verschillende leeftijds categorieën. Nuttig, maar ik wil weten hoeveel procent uit die groep aanwezig is op Facebook (64%). Omdat die cijfers er niet kant en klaar zijn, zat er niets anders op dan die zelf te herleiden. Graag wil ik dat in deze post met jullie delen. Ik neem jullie stap voor stap mee in mijn werkwijze.

Stap 1. Facebook gebruikers uitsplitsen naar leeftijd

De eerste stap was de leeftijdsgroepen van Socialbakers overnemen. In totaal zijn er volgens Socialbakers 6.25 miljoen Nederlanders met een facebook account.

Chart

De verdeling van deze 6.25 miljoen mensen naar de verschillende categorieën is weergegeven in de grafiek (cijfers per 23 maart 2012) hiernaast. Ik wil deze grafiek relateren aan het aantal Nederlanders in de betreffende leeftijdscategorie en vervolgens bepalen hoeveel % uit die categorie aanwezig is op Facebook. Dat leidt dan automatisch tot de volgende stap.

Stap 2. Het bepalen van het aantal Nederlanders per leeftijdsgroep.

Om dit te bepalen heb ik de gegevens van de bevolkingsopbouw bij het CBS er op na geslagen. De meeste complete gegevens waren die per 1 januari 2011. Ik heb vervolgens de aantallen per jaar opgeteld en volgens dezelfde indeling als die van Socialbakers gegroepeerd. Niet al te ingewikkeld, in een Excel spreadsheet is het zo gepiept. De bijbehorende gedetailleerde cijfers zijn te vinden op de website van het CBS.

Stap 3. Omrekenen van de % van socialbakers naar aantallen.

Dit is een redelijk voor de hand liggende stap. Voor elke leeftijdscategorie berekenen we de absolute aantallen aanwezig op Facebook. Dus 6,25 miljoen * het percentage.

Stap 4. Bepalen van het percentage per leeftijdsgroep dat een Facebook account heeft.

Door nu het aantal mensen met een Facebook account te delen door het aantal Nederlanders in die leeftijdsgroep ontstaat het eindresultaat: het percentage van die groep dat een account heeft. Kleine kanttekening hierbij: we vergelijken aantallen van 23-3-2012 (socialbakers)  met de aantallen van 1-1-2011 (cbs). Maar al met al geeft deze benadering wat mij betreft een heel goede indicatie hoe het nou zit met het Facebook gebruik in de verschillende leeftijdscategorieën. In de grafiek hieronder het eindresultaat van mijn berekeningen. Met name in de leeftijdscategorieën 16-17 en 18-24 is de penetratie zeer hoog. Meer dan 90% van deze jongeren heeft een Facebook account.

Heb je ideeën om dit op een andere manier aan te pakken of om mijn aanpak te verbeteren, dan hoor ik dat graag!

Advertenties

Wat betekent Facebook Timeline voor jouw bedrijfspagina?

Eind maart is het zover, Facebook voert dan voor bedrijfspagina’s de nieuwe Timeline in. Dat betekent dat iedereen die nu een bedrijfspagina heeft op Facebook deze moet aanpassen. Zo zullen de 5 foto’s boven aan je profiel verdwijnen en in plaats daarvan komt er een grote foto. Ook zal het niet langer mogelijk zijn om eigen ‘landingpages’ in te stellen, iedereen komt standaard op de Timeline uit. En zo zijn er nog veel meer veranderingen. Hieronder alvast een paar aandachtspunten.

Storytelling wordt heel belangrijk en daarom: redactie voering.

De profielpagina wordt in de nieuwe opzet voor iedereen de standaard landingpage. Iedereen die jouw bedrijfspagina bezoekt krijgt deze Timeline pagina als eerste te zien. Dat betekent dus dat bezoekers van jouw bedrijfspagina op basis van de status updates op jouw Timeline gaan concluderen waar jouw bedrijf voor staat. Omdat je waarschijnlijk regie wil voeren over de wijze waarop de bezoekers jouw bedrijf gaan zien, zul je – actiever dan voorheen – redactie moeten voeren over jouw Timeline. Concreet zal dat betekenen dat je belangrijke momenten uit het bestaan van jouw bedrijf aan je Timeline toevoegt en dat je wat vaker status-updates moet posten. Ook kan je er voor kiezen anderen geen status updates op jouw Timeline te laten doen (optie is om dit uit te zetten) of status updates die niet bijdragen aan de juiste beeldvorming te verbergen. Ook het vooraf modereren van berichten behoort nu tot de mogelijkheden. Wat je ook doet: jij zal actiever met het verhaal van jouw bedrijf aan de slag zijn, wil je invloed uitoefenen op de manier waarop jouw bedrijf gezien wordt. Forbes heeft een aardig artikel over het belang van storytelling en hoe je dat op Facebook kan doen.

Het verkrijgen van likes wordt een nieuw spelletje

In de huidige situatie kun je ‘vind-ik-leuks’ krijgen door gebruik te maken van ‘fan-gating’. Je laat nieuwe bezoekers op een speciale pagina binnen komen. Je stelt vast of deze bezoekers jou al ‘geliked’ hebben. Als dat niet het geval is, dan schotel je de bezoekers de vraag voor: “Like us”, al dan niet vergezeld van een beloning (korting, speciale producten, etc.). Met de nieuwe Timeline pagina’s kunnen bezoekers niet meer standaard naar deze pagina’s geleid worden. Dus likes zullen met name ook verkregen moeten worden door gewoon aantrekkelijke content en voldoende interactie mogelijkheden te bieden. Wel kun je bezoekers met een speciale link nog wel op zo’n ‘custom page’ terecht laten komen. Want custom pages zijn een soort apps en apps zijn nog steeds mogelijk. Deze apps komen onder de grote foto bovenaan jouw pagina (de omslagpagina) te staan. En jij kan nog steeds bepalen welke ‘tabs’ daar getoond worden.

Mijn raad: ga er vast mee aan de slag

Er zijn nog veel meer aanpassingen, op Frankwatching: Facebook Timeline voor fanpagina’s: wat is er veranderd? kun je dat nog eens nalezen. Het goede nieuws is dat je er tot 30 maart mee aan de slag kan, zonder je nieuwe pagina te publiceren. Dat geeft je nog iets minder dan een maand om allerlei aanpassingen uit te proberen en bijstellingen te doen. Uiteraard helpen wij je daar graag bij. En heb je zelf andere dingen gezien die ook aandacht behoeven, laat dan een comment achter.

Ter inspiratie hier nog een link naar 20 mooie voorbeelden van bedrijven en merken die de transitie al gemaakt hebben.

Facebook bedrijfspagina in plaats van een website?

Met de toenemende populariteit van Facebook, dacht ik bij de start van EffeDoen dat we voor EffeDoen geen website meer nodig zouden hebben. Gewoon je Facebook bedrijfspagina instellen als homepage via een url-redirect en klaar! Nu – 6 maanden ervaring rijker – denk ik daar anders over. In deze blogpost wil ik mijn denkproces, ervaringen en conclusies met je delen. 

De argumenten voor een website op Facebook

De argumenten voor een homepage op Facebook zijn eenvoudig: geen hostingkosten, veel mensen zitten al op Facebook en je krijgt behoorlijk gedetailleerde statistieken over de bezoekers. Verder kun je de status updates op Facebook als een soort van mini-blogs zien en deze worden ook nog eens automatisch gedeeld met je vrienden (‘fans’). Speelde voor ons ook nog het argument dat ik erg graag wilde experimenteren met deze aanpak. En hoewel Netlash bijvoorbeeld in een artikel over Facebook bedrijfspagina als website duidelijk aangeeft dat zij vinden dat het een omgekeerde redenatie is, ben ik het daar niet mee eens. Natuurlijk is de moderne opvatting over je website om deze als de hub te beschouwen van alle plaatsen waar jij online actief bent, maar de vraag is dan: “Wat is dan de functie van je Facebook pagina?”.

De ervaringen met de website op Facebook

Deze vraag is zeker de moeite waard en ik zal daar in een later blog graag iets over zeggen. Eerst maar eens de ervaringen delen. Ten eerste: we hebben het prikbord van onze bedrijfpagina voornamelijk gebruikt als verlengstuk van ons Twitter account. Dat leverde wel wat interactie op, maar deze is erg beperkt gebleven. Verder wilden we graag informatie over het aanbod van EffeDoen kwijt. Via het prikbord werkt dan niet, want deze informatie verdwijnt langzaam uit beeld, via de info pagina kan, maar biedt erg weinig ‘branding’ opties. Conclusie: we moeten custom page aanmaken. Dat kan via een tool (bijvoorbeeld die van Wildfire) of je kan zelf een custom tab aanmaken als een soort van app. Ik heb voor de tweede optie gekozen en ben daarmee het pad opgegaan van zelf html-pagina’s maken. Mooi, want je bepaalt zelf de inhoud, maar je hebt wel een eigen plek nodig waar jouw pagina’s kunnen staan. Door deze weg in te slaan verviel de besparing op de hosting kosten.

De complexiteit werd te groot

De complexiteit nam enorm toe op het moment dat ik ook subpagina’s wilde gaan maken. De hoofdtab cursussen heeft een aantal verschillende subpagian’s voor elke cursus, onder advies komen pagina’s als bijvoorbeeld workshops, quickscan en strategisch advies, en zo meer. Dat kan niet zonder meer binnen een custom tab. Uiteindelijk heb ik dat geregeld door een heel eenvoudig CMS-je in php in elkaar te sleutelen. Maar daarmee werd het onderhoud van de pagina’s en de structuur bijna ondoenlijk.

Niet de statistieken die wij belangrijk vonden

De statistieken van Facebook gaven mooie inzichten over wie ons bezocht, de viraliteit van bepaalde berichten, etc., maar wat ik ook graag wilde weten: hoe kwamen mensen bij onze site terecht. Facebook geeft daar geen informatie over, maar Google Analytics(GA) wel. Dus GA toegevoegd aan de pagina’s. Helaas bleek dat niet zomaar te werken, want Facebook zit altijd tussen de bezoeker en de eigen pagina’s in Facebook (die in een i-frame draaien). Daardoor registreert GA als referrer altijd Facebook.

Facebook vooral als je informatie ‘simpel’ is

Dat laatste was voor mij de druppel die de emmer doet overstromen en leidde tot de conclusie  de website buiten Facebook onder te brengen. Als je een simpele boodschap hebt, dan kan je een Facebook bedrijfspagina prima als vervanging van een website zien. Is je boodschap complexer, meer gelaagd en wil je dat binnen Facebook doen, dan neemt de complexiteit te snel toe. Je bent dan beter af buiten Facebook. Ook inzicht in de bronnen van je website verkeer is op deze wijze niet zonder omwegen te verkrijgen. is die informatie belangrijk voor je, dan is het ook makkelijker om je website buiten Facebook onder te brengen.

Als je zelf ervaringen hier mee hebt, of je hebt een andere mening, dan horen wij die graag.

Social Media Tools voor de Directiekamer (4) – Wat moet een Professional op Twitter?

Eigen Dynamiek

In mijn eerste blog in de serie ‘ Social Media Tools voor de Directiekamer’, vijf Tools voor Toppers,  plaatste ik Twitter qua belang op de derde plaats na Bloggen en LinkedIn. Ik bespreek Twitter hier echter voor LinkedIn, omdat Twitter en Bloggen meer met elkaar gemeen hebben dan met LinkedIn. Twitter wordt vaak een microblog genoemd, omdat je in 140 karakters jouw deel van de wereld kunt beschrijven. Maar Twitter heeft als kanaal een aantal sterk van een Blog verschillende kenmerken die het een totaal eigen dynamiek geven. Ik bespreek hier vijf van deze kenmerken:

1. Grens van 140 karakters

Dit leidt tot:
Uniformiteit – Het aantal varianten van een Tweet is veel kleiner dan bij een Blog. Tweets krijgen daardoor meer het karakter van Lego stenen die samen sociale relaties en daarmee uiteindelijk weer sociale netwerken opbouwen;
Beknoptheid – De Tweet krijgt daarmee het karakter van een soundbyte. De oneliner met ingebouwde verkoop pitch laat zich nu eenmaal beter vangen in een Tweet dan een genuanceerd integer verhaal, dat weer beter in een Blog of zelfs boek past;
Gebruik van (short)links – Omdat voor veel doeleinden de 140 karakter grens toch wel grote beperkingen heeft, bevat 15 tot 45%van de Tweets een link naar een andere site. Je Twitter account ontwikkelt zich zo tot een knooppunt in het geheel van je sociale netwerk activiteiten.

2. Onafhankelijkheid tussen Volgen en Gevolgd worden

Dit leidt tot:
Impulsiever volgen Je kunt mensen volgen die jou (nog) niet (willen) volgen – Het is niet langer noodzakelijk je eerst af te vragen of die ander wel een relatie met jou wil;
Breder volgen Je kunt wildvreemde mensen volgen – Gewoon omdat je hun bio, hun foto, een Tweet, een trefwoord, of gewoon een ander kenmerk voldoende boeiend vindt;
Transparantie Iedereen kan jou volgen – Bij een klein account met enkele tientallen contacten kun je misschien ongenode gasten nog weren met een blokkade of een slotje op je account. Maar bij tientallen nieuwe contacten per dag kun je dit maar beter laten voor wat het is. Wen maar vast aan transparantie van al je communicatie.

3. Privé Chat mogelijkheid via Direct Messages

Dit leidt tot:
Afnemend belang van Mail en Chat. Voor bedrijfsinterne communicatie is er Yammer, het domeinspecifieke zusje van Twitter. Het enige specifieke terrein waarop mail en chat in het voordeel blijven, is waar je met een relatief gesloten groep, verspreid over meerdere domeinen, onderling informatie uit wilt wisselen. Denk aan een vereniging of een vriendenkring;
Ontlasting van de Tijdlijn doordat één op één communicatie hieruit verdwijnt;
Ruisvrije Communicatie. Er bestaat nog geen DM Spam, een groot voordeel ten opzichte van mail, waar de inbox volstroomt met commerciële ruis.

4. Doorzoekbaarheid op Tweets en Tweeps

Dit leidt tot:
Snel zoeken – Twitter wordt steeds vaker gebruikt als zoekmachine voor de actualiteit, voor de laatste Tweets over ieder onderwerp;
Snel verbinden – Als je een nieuw contact wilt toevoegen aan je sociale netwerk is dat via Twitter het snelst geregeld omdat je hier iemand onmiddellijk kunt volgen;
Snel doorgeven – Het schrijven, zenden, zoeken, lezen en doorsturen van berichten met maximaal 140 karakters, vraagt weinig tijd. De snelheid waarmee topics trending kunnen worden is ongelooflijk.

5. Tweeps met Groepen labelen

Dat leidt tot:
Tot 20 kenmerken per Tweep – Je kunt aan iedere account maximaal 20 kenmerken hechten, ook aan mensen die je niet volgt;
Overbodigheid Tijdlijn – Je kunt op ieder moment op maat in je infobehoefte voorzien door de laatste Tweets in een groep te bekijken;
Tweets per Groep analyseren – Je kunt de groepen als kolommen in dashboards als bijvoorbeeld Hootsuite, Tweetdeck of Echofon bekijken.

Wat doet een Professional met Twitter?

Deze vijf kenmerken en de bijbehorende vijftien gevolgen van Twitter, onderstrepen dat we Twitter tekort doen door het als een microblog  te classificeren. Tegelijkertijd verschilt het programma ook op significante punten van programma’s als LinkedIn en Facebook. We zien dat beiden met features als groepen, kenmerken en directe communicatie hun best doen om het verschil te verkleinen.

Vooralsnog heeft Twitter op een aantal functionele gebieden, zeker met de beide eerste kenmerken (alles in 140 karakters en onafhankelijk volgen), nog een ruime voorsprong. Deze geven het zijn eigen toegevoegde waarde en daarmee zijn plaats in mijn top vijf Tools voor Toppers. Met dit alles kunnen we de vraag uit de titel herstellen en beantwoorden. Het gaat er niet zozeer om wat een professional met Twitter moet, maar wel wat hij erop doet.

Twitter wordt gebruikt:
– In plaats van korte mails en SMS jes aan individuele gebruikers;
– In plaats van individuele chats;
– Als een elevator pitch in one liners;
– Om je webwereld netwerk in hoog tempo te vergroten;
– Voor een snelle analyse van publiek toegankelijke interacties;
– Als goede ingang voor content rond trefwoorden;
– Als meest actuele nieuwsbron;
– Vanwege de eigen vrije indeling in zinvolle categorieën;
– Voor een snelle verspreiding van links naar eigen blogs en sites;
– Als laagdrempelige toegang tot celebrity, puur op inhoud;
– Als lakmoesproef voor hoe serieus iemand social media neemt;
– …

Ik ben benieuwd naar andere toepassingen voor Twitter. Als je me die hieronder in een reactie laat weten, breid ik de lijst graag uit. Verder kun je op de website van EffeDoen terecht wanneer je hulp wilt bij het opstarten of implementeren van deze of andere social media gereedschappen, maar ook als je een social media klankbord nodig hebt. Of ga nu naar ons meest recente artikel.

Social Media Tools voor de Directiekamer (3) – Waar en hoe ga ik bloggen?

Waar ga ik Bloggen?

Deze blog (van weblog, een logboek op het web) lees je in WordPress, een blog programma dat je zelf zeer eenvoudig kunt opstarten en inrichten. Het programma, de Content Manager (CMS) werkt in het geval van WordPress net zo makkelijk als je eigen tekstverwerker en heeft daarnaast allerlei mogelijkheden om de website de door jou gewenste ‘feel and look’ te geven.

Om het in de terminologie van WordPress te zeggen, klinkt het een beetje als een drietraps raket: je kiest een ‘Theme’ (een uiterlijk), plaatst ‘Widgets’ (programmaatjes die naast je tekst op jouw blogpagina draaien) naar keuze, creëert ‘Content’ (je tekst, beeld en geluid) voor je eerste ‘Post’ (bericht) en je blog is in de lucht. Als je met Word of Wordperfect overweg kon, heb je WordPress in no time aan de praat.

De voordelen van WordPress

Er kleven een groot aantal voordelen aan het gebruik van WordPress:

– Het is eenvoudig om met WordPress te (leren) werken;
– Het is een robuust en volwassen programma, gelanceerd in 2003;
– Het is een veilige werkomgeving die altijd up to date is;
– De (gratis) basisversie biedt blijvend ruim voldoende mogelijkheden;
– Op veel plaatsen is een gratis handleiding te vinden;
– En als je van alles toch meer wilt, dan kan dat tegen een redelijke vergoeding;
– Er is veel informatie over te vinden.

Naast WordPress zijn er vanzelfsprekend alternatieve programma’s als Blogger en Tumblr en ook kun je een blog op je eigen website inrichten. Je kunt zelfs WordPress op je eigen domein draaien, maar dat valt buiten de scope van deze blog. Lees dit (Engelstalige) artikel als je meer wilt weten over de verschillen tussen WordPress en Blogger.

Hoe ga ik Bloggen?

In vergelijking met een traditioneel logboek, ben je met een blog tegenwoordig natuurlijk veel vrijer in de vorm die je aan je ideeën geeft. Zo kun je creatief combinaties uitproberen van onder andere:

Teksten – een optimale blog telt momenteel 300 tot 700 woorden;
Afbeeldingen – foto’s of  tekeningen ter ondersteuning of  zelfstandig;
Video’s – van customer events, productieprocessen of interviews;
Muziek – ter ondersteuning, functioneel of als product;
Dia’s – ter ondersteuning of als afgerond verhaal;
Links – voor transparantie en een betere integratie in de webwereld.

Je mag, kan en moet daar je eigen weg in vinden. De ene ondernemer zet immers het liefst een video van zijn eigen presentatie op zijn blog. Een ander schrijft makkelijker en plaatst zijn berichten liever in tekstvorm met af en toe een plaatje. Sommigen draaien dat om met veel beeld en weinig tot geen tekst. En er zijn ook bloggers die vooral links plaatsen naar inspiratiebronnen en uitspraken van grote geesten.

Wat jouw stijl ook wordt, er zijn een aantal richtlijnen voor blogs die lijken te werken:

Experimenteer – Leer met vallen en opstaan;
Authenticiteit – Wees zoveel mogelijk je zelf;
Communiceer – Zoek met je blog contact met je doelgroep;
Focus – Beperk het aantal topics per bericht én per blog;
Volume – Plaats frequent een nieuw bericht;
Bondig – Houd het kort;

Met deze richtlijnen in je achterhoofd produceer je redelijke blogs. Veel professionals zullen nu protesteren en stellen dat ze de perfecte blog willen schrijven. Mijn stelling is dat je dat niet moet willen. Een redelijke blog die authentiek en communicatief aanvoelt, wordt meer gelezen dan een gladde, perfecte blog met gelikte links.

Klik op EffeDoen wanneer je hulp wilt bij het opstarten of implementeren van je eigen blog, of als je een social media klankbord nodig hebt. Of ga nu naar ons meest recente artikel.

Social Media Tools voor de Directiekamer (2) – Waarom zou ik bloggen?

Lange Termijn

Wat maakt een blog nu zo’n krachtige en daardoor belangrijk stuk gereedschap in je social media werkplaats? Een blog als medium is voor mij als de verpakking van je ideeën, als de buidel waarin je het goud en je juwelen meeneemt op reis.

Als ondernemer of manager heb je een visie en een passie. Je ziet dat iets beter kan en wil je daarvoor inzetten. En je wilt het liefst van de daken schreeuwen dat juist jouw organisatie dat het beste kan voor jouw ideale klanten. En natuurlijk wil je dat die schreeuw ook gehoord wordt. Zeker vandaag, maar graag ook nog over een paar jaar!

Als je je blog vergelijkt met advertenties en persberichten, of met interviews en talkshows, dan is een blog een medium voor de langere termijn. Mits goed geschreven, knoopt en bindt het blog in de loop der tijd een stevig netwerk, rondom de door jou zelfgekozen onderwerpen. Je verhalen zijn je kapitaal en je blog is je schatkist.

Proactief

En waarom is het niet voldoende om gewoon je werk goed doen? Via mond tot mond reclame krijg je dan toch vanzelf meer naambekendheid en een groeiend netwerk? Zeker, op die manier kun je prima je naambekendheid vergroten. Het is altijd aan te raden om je werk goed te doen, maar er zijn nogal wat zaken die je niet zo makkelijk via mond tot mond reclame kunt regelen of verspreiden. Hier zijn een aantal zaken die je beter kunt verspreiden via je blog:

Visie – Je eigen visie of die van je organisatie verwoorden;
Passie – Je enthousiasme vormgeven;
Communicatie – Wereldwijd communiceren met je Webwereld over jouw topics;
Community – Het bouwen van klanten-, belangen- en interessegroepen;
FAQ – Veel voorkomende vragen beantwoorden;
Checklist – Een stappenplan gestructureerd bespreken;
Nieuws – Actualiteiten melden of becommentariëren;
Actie – Lezers mobiliseren om de volgende stap te omarmen en te nemen;
Promotie – Het aanprijzen van een dienst of product van een ander;
Niches – Wereldwijde nichemarkten bedienen;
Cureren – Als curator selecties ontsluiten van altijd toegankelijke informatie;
Engagement – Mensen uitdagen mee vorm te geven aan een mooiere wereld.

Met je blog heb je dus de mogelijkheid om in de loop der tijd je ideeën langzaam maar zeker te ontvouwen. Sneller en met een groter bereik dan via mond tot mond reclame. En tegelijkertijd bedachtzamer en beter toegelicht dan in een talkshow of interview.

Het belangrijkste voordeel van een blog is dat het een proactief medium is. Je neemt de teugels zelf strak in de hand en kunt relatief snel inspringen op iedere situatie. En naarmate je virtuele netwerk groeit, gaat de verspreiding van je blog steeds sneller.

Kosten en Waarde

Tegelijkertijd zijn de kosten van een blog erg laag. In feite bestaan de distributiekosten van al je blogs in de komende jaren uitsluitend uit de tijd die het je nu kost om je netwerk kwalitatief te laten groeien. Wanneer je bovenstaande mogelijkheden en voordelen van een blog laat bezinken, is het enorme belang van een eigen blog voor iedere professional direct duidelijk.

Ik verwacht daarom dat over niet al te lange tijd recruiters in hun beoordeling van potentiële kandidaten niet langer alleen zullen kijken naar je profielen en berichtjes op LinkedIn, Twitter en Facebook. Van ondernemers, managers en eigenlijk alle professionals met een hogere opleiding zal worden verwacht dat ze minstens één eigen blog schrijven, waarop een heldere visie en een professionele attitude zichtbaar worden.

Klik op EffeDoen wanneer je hulp wilt bij het opstarten of implementeren van je eigen blog of andere social media gereedschappen. Of ga nu naar ons meest recente artikel.

Social Media Tools voor de Directiekamer (1) – Vijf tools voor toppers

De Blog

Ondernemers en managers die social media willen inzetten, vragen mij wel eens waar ze precies moeten beginnen. Wat zijn op dit moment de belangrijkste social media tools? In mijn top vijf, ‘Tools voor Toppers’, staat ‘De Blog’ met stip bovenaan.

Je eigen blog schrijven dwingt je na te denken over je kernboodschap, over de inhoud van je verhaal, over je eigen ‘content’. En ‘content’ blijft volgens velen nog wel ‘king’, hoewel de vormgeving, de verpakking steeds belangrijker wordt. Uiteindelijk zullen vorm en inhoud wel met elkaar worden geïntegreerd, maar zonder inhoud valt er weinig te integreren.

Bloggen dus! En verder een gericht gebruik van LinkedIn en Twitter om je netwerk op en uit te bouwen en met de juiste mensen in gesprek te raken. Mijn keuze voor Scoop.it verraadt dat ik een grote nabije toekomst verwacht voor het ‘cureren’, het thematisch verzamelen en verspreiden van informatie. En om een eigen fanpagina op Facebook kan, met één miljard lezers, geen enkel bedrijf meer heen. Ook al heb ik persoonlijk weinig op met hun privacy beleid.

De Rest

Behalve de blog bestaat de rest van de top vijf dus uit programma’s die de content van en over jezelf en anderen als een groot confettifeest verzamelen, versnipperen en verspreiden:

1.    WordPressJe eigen blog schrijven, verspreiden en actief volgen;
2.    LinkedInAdressenbestand, platform voor groepen en zoekmachine;
3.    Twitter – Korte compacte berichten, uniformiteit en snelheid;
4.    Scoop.it – Mijn favoriete e-zine en curator programma voor topic promotie;
5.    Facebook – Ieder bedrijf zijn eigen fanpagina voor het oog van 1 Giga mensen.

Klik op EffeDoen wanneer je hulp wilt bij het opstarten of implementeren van deze of andere social media gereedschappen. Of ga nu naar ons meest recente artikel.